FAQs (Afrikaans Weergawe)

FAQs

1Wat koop ek?
Jy koop ‘n onverdeelde aandeel in die eiendom. Hierdeur word jy ‘n mede-eienaar saam met die ander kopers. Die onverdeelde aandeel in die eiendom word in jou naam geregistreer by die aktekantoor. Jy sal ’n transportakte vir jou onverdeelde aandeel ontvang. Jou onverdeelde aandeel gee jou die reg om die lodge en fasiliteitete te gebruik en geniet in lyn met ‘n tyddeel kalender.
2Is dit dieselfde as om ‘n aandeel in ‘n aandeleblokmaatskappy te koop?
Tyddeelskemas is dikwels gestruktureer op die basis van ‘n aandeleblokmaatskappy, wat ‘n eiendom of eiendomme besit. Kopers bekom ‘n aandeel in die maatskappy, maar hulle is nie grondeienaars nie. Hierdie tipe skemas het sekere risikos, byvoorbeeld indien die maatskappy gelikwideer word, en beslaglegging op die eiendom plaasvind. Ditholo en Mabalingwe verskil in die sin dat jy mede-eienaar van die grond/eiendom word. Verder, anders as in die geval van ‘n aandeel in ‘n aandeleblokmaatskappy, is dit moontlik om ‘n verband op jou eiendom te registreer.
3Wie bepaal die heffings wat gehef word?
Die heffings word kollektief deur die mede-eienaars gedurende ‘n jaarlikse algemene vergadering vasgestel. Die heffing sal die Ditholo/Mabalingwe Huiseienaars Vereniging heffing, munisipale diensgelde en belastings, weeklikse skoonmaakdienste, DSTV, huis - en motorversekering, instandhouding en enige ander dienste waarop die mede-eienaars mag besluit, insluit. Die mede-eienaars het die reg om die dienste van ‘n bestuursmaatskappy te bekom, indien hulle dit sou verkies.
4Hoe gereeld kan ek die lodge gebruik?
Die gebruik en bewoning van die lodge word vas gestel volgens ‘n tyddeel kalender, wat tien jaar vooruit bereken word. Elke mede-eienaar met ‘n 10% aandeel sal die lodge vir een week elke 10 weke kan gebruik. Elke mede-eienaar met ‘n 10% aandeel kan die lodge 5 tot 6 keer per jaar gebruik. Die weke roteer jaarliks, so jy kry dit nie vir dieselfde week elke jaar nie. ‘n Week word bereken van Woensdag tot Woensdag, dit wil sê, 7 nagte elke 10 weke.
5Wat gebeur met my belegging wanneer ek tot sterwe kom?
Jy medebesit die lodge in onverdeelde aandele. Jou onverdeelde aandeel is ‘n bate in jou testament.
6Kan ek ‘n inkomste genereer deur die lodge te verhuur?
Volgens die mede-eienaarskap ooreenkoms, mag die mede-eienaars inkomste genereer deur verhuring wanneer dit nie moontlik is om die lodge self te gebruik nie.
7Beskik die lodge oor ‘n wildbesigtigings voertuig?
Ja, die lodge beskik oor ‘n wildbesigtigings voertuig wat gebruik kan word, onderhewig aan sekere terme en voorwaardes.
8Watter voordeel sal ek en my naasbestaandes uit hierdie belegging trek?
Jou leefstyl sal verbeter. Jou verhoudings met jou familie en vriende sal versterk word; en jy sal lewenslange herinneringe versamel. Jy sal ‘n onverdeelde aandeel in ‘n lodge ter waarde van R 5 tot 6 miljoen medebesit. Jy sal hierdie luukse woning elke 10de week vir 10% van die algehele koopprys kan geniet.